Naše projekty


FERROSERVIS

Pre spoločnosť Ferroservis, sme na základe požiadavky navrhli a zrealizovali koľajové vozidlo na prepravu oceľového materiálu.
Ferroservis